Tin cậy

Adobe Capture

jrz-store
109.5MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 5.2 (1545) 1 tháng trước

Mô tả của Adobe Capture

MediaPost Appy award winner 2016!

Adobe Capture turns your Android phone/tablet into a creation machine.

Imagine looking through your camera to see patterns, vectors, and even fonts. Now imagine turning those visions into design materials. The power to transform the world around you into creative assets to build your projects is in the palm of your hands today.

Vectorize on the Go
Create vectors instantly with Shapes. Turn images into smooth, detailed, scalable vectors for use in logos, illustration, animation, and more. Point and shoot at your drawing or upload a photo and watch it magically transform into clean, crisp lines.

Identify Typography
Find your perfect font using Adobe Capture. Take a photo of the type you like (in a magazine, on a label, a sign, anywhere!) and watch a list of similar Adobe Fonts magically appear.

Create Color Themes and Gradients
Designers, rejoice! Looking for customized color palettes? Find an inspiring gradient? Aim your camera at the scene that has the colors you want, and capture them to use in your artwork.

Build Beautiful Digital Brushes
Can’t find the right brush to paint? Take a photo or use an image to create digital brushes that match your creative vision.

Craft Intricate Patterns
Capture inspiring images and generate patterns with Capture preset geometrics. Easily create beautiful patterns that fit with your creative projects.

Generate 3D Textures
Generate realistic PBR materials for use in 3D design straight from the camera. Modify your materials for even more texture or blend the edges for seamless repeat tiling on your 3D objects.

Capture Light and Color
Collect light and hue to turn into beautiful color grading profiles for your images and videos with Looks. Record the magic of a sunset and transfer that feel to use in your creative visual projects.

Seamlessly Sync Creative Elements
All your assets save to Adobe Creative Cloud libraries. Access your digital elements from your Creative Cloud account in all compatible applications.

Compatible Adobe Apps and Programs for Creative Assets
Photoshop, Photoshop Sketch, Premiere Pro, Illustrator, Illustrator Draw, InDesign, Dimension, After Effects, Dreamweaver, Animate, and Muse

2GB FILE STORAGE
The free, basic Creative Cloud membership includes 2GB of complimentary storage for file syncing and sharing.

Adobe Terms of Use: https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Adobe Privacy Policy: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html
Người chiến thắng giải thưởng MediaPost Appy 2016!
 
Adobe Capture biến điện thoại / máy tính bảng Android của bạn thành một cỗ máy sáng tạo.
 
Hãy tưởng tượng nhìn qua máy ảnh của bạn để xem các mẫu, vectơ và thậm chí cả phông chữ. Bây giờ hãy tưởng tượng biến những tầm nhìn đó thành vật liệu thiết kế. Sức mạnh để biến thế giới xung quanh bạn thành tài sản sáng tạo để xây dựng các dự án của bạn nằm trong lòng bàn tay của bạn ngày hôm nay.
 
Vectorize trên đường đi
Tạo các vectơ ngay lập tức với Hình dạng. Biến hình ảnh thành các vectơ mịn, chi tiết, có thể mở rộng để sử dụng trong logo, minh họa, hoạt hình, v.v. Chỉ và bắn vào bản vẽ của bạn hoặc tải lên một bức ảnh và xem nó biến đổi một cách kỳ diệu thành những đường nét rõ ràng, sắc nét.
 
Xác định kiểu chữ
Tìm phông chữ hoàn hảo của bạn bằng Adobe Capture. Chụp ảnh loại bạn thích (trong tạp chí, trên nhãn, bảng hiệu, ở bất cứ đâu!) Và xem danh sách các Phông chữ Adobe tương tự xuất hiện một cách kỳ diệu.
 
Tạo chủ đề màu và độ dốc
Nhà thiết kế, hãy vui mừng! Tìm kiếm bảng màu tùy chỉnh? Tìm một gradient đầy cảm hứng? Hướng máy ảnh của bạn vào cảnh có màu bạn muốn và chụp chúng để sử dụng trong tác phẩm nghệ thuật của bạn.
 
Xây dựng bàn chải kỹ thuật số đẹp
Có thể tìm thấy bàn chải phù hợp để vẽ? Chụp ảnh hoặc sử dụng hình ảnh để tạo các cọ kỹ thuật số phù hợp với tầm nhìn sáng tạo của bạn.
 
Mô hình phức tạp thủ công
Chụp hình ảnh đầy cảm hứng và tạo các mẫu với Chụp hình học đặt trước. Dễ dàng tạo các mẫu đẹp phù hợp với các dự án sáng tạo của bạn.
 
Tạo họa tiết 3D
Tạo vật liệu PBR thực tế để sử dụng trong thiết kế 3D trực tiếp từ máy ảnh. Sửa đổi các tài liệu của bạn để có thêm kết cấu hoặc pha trộn các cạnh để ốp lặp lại liền mạch trên các đối tượng 3D của bạn.
 
Chụp ánh sáng và màu sắc
Thu thập ánh sáng và màu sắc để biến thành các cấu hình phân loại màu sắc đẹp cho hình ảnh và video của bạn với Trông. Ghi lại sự kỳ diệu của hoàng hôn và chuyển cảm giác để sử dụng trong các dự án hình ảnh sáng tạo của bạn.
 
Đồng bộ liền mạch các yếu tố sáng tạo
Tất cả tài sản của bạn lưu vào thư viện Adobe Creative Cloud. Truy cập các yếu tố kỹ thuật số của bạn từ tài khoản Creative Cloud trong tất cả các ứng dụng tương thích.
 
Các ứng dụng và chương trình Adobe tương thích cho tài sản sáng tạo
Photoshop, Photoshop Phác thảo, Premiere Pro, Illustrator, Illustrator Draw, InDesign, Dimension, After Effects, Dreamweaver, Animate, và Muse
 
BẢO QUẢN 2GB
Tư cách thành viên Creative Cloud cơ bản, miễn phí bao gồm 2GB dung lượng miễn phí để đồng bộ hóa và chia sẻ tệp.
 
Điều khoản sử dụng của Adobe: https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Chính sách bảo mật của Adobe: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Adobe Capture

4.18
11
5
7
4
1
3
2
2
0
1
1

Đánh giá Adobe Capture

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Adobe Capture, hãy là người đầu tiên!

Cờ Adobe Capture

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng jrz store
Cửa hàng jrz-store 10 6.85k

Thông tin APK về Adobe Capture

Phiên bản APK 5.2 (1545)
Khả năng tương thích Android 6.0+ (Marshmallow)
Lập trình viên Adobe


Tải về Adobe Capture APK
Tải về